Trivsel og arbejdsmiljø


Arbejdsmiljø som begreb, fag og tillidshverv er under en spændende udvikling i disse år.

Arbejdsmiljøe

Der er efterhånden en generel accept af, at arbejdsmiljø er meget mere end de klassiske discipliner "Støj, røg og møg", og med den nye Arbejdsmiljølov fra oktober 2010 er der sat fokus på endnu flere aspekter af arbejdsmiljøarbejdet.

I dag drøfter man i lige så høj grad organisationsudvikling og strategier, og med det også fællesskabets betydning for arbejdsmiljøets udvikling.

Hermed har arbejdsmiljøbegrebet fået sit tredje ben at stå på – det sociale, og definitionen på arbejdsmiljø kommer dermed tættere på det udgangspunkt, der altid har eksisteret: At et godt arbejdsmiljø tilsammen udgøres af det fysiske, psykiske og sociale arbejdsmiljø.

Med det brede arbejdsmiljøbegreb når vi også tættere på arbejdsmiljøets mantra: "at arbejdet skal kunne udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt".

Vi vægter den værdibaserede tilgang højt da vi mener, at det giver os en helt unik mulighed for at finde frem til den kerne i arbejdsmiljøarbejdet, der giver mest mening på den enkelte arbejdsplads. Vi mener også, at det er gennem det meningsfulde arbejdsmiljøarbejde, at engagement og ansvarlighed bedst opnås.

Mariagerfjord Kommune har en MED-organisation, som er kendetegnet ved et forpligtende samarbejde parterne imellem. Det betyder, at arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) i Mariagerfjord Kommune har et meget tæt samarbejde med tillidsrepræsentanter og ledere. Tilsammen udgør de MED-Trio'en.

Opdateret 21.08.18    Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?