Annoncer


Rostrupvej - Vandløbsregulering på Rostrupvej - Etablering af drænprojekt - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra seks lodsejere angående etablering af en fælles drænledning, der skal løbe i en lavning gennem flere marker fra et område nordvest for Rostrupvej til et tilløb til det private målsatte vandløb Tovdal Kildebæk i Villestrup Å system.

Formålet er at forbedre afvandingen fra marker og begrænse overfladeafstrømning over markerne.

Læs mere i bilaget her på siden.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
30 september 2019 08:00
Høringsfrist d.:
28 oktober 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?