Annoncer


Valsgård - Valsgårdvej 8 - Ansøgning om indvinding af 69.000 m3 grundvej pr. år til markvanding - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Buur Trads A/S v. Palle Trads om at øge tilladelsen til indvinding af grundvand til markvanding fra 44.000 m3 pr. år til 69.000 m3 pr. år.

Boringen til indvinding af grundvand til markvanding har DGU nr. 49.364. Boringen ligger på matr. nr. 2a Tofte By, Valsgård ved ejendommen Valsgaardvej 8, 9500 Hobro. Se placering på kortbilag.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger. Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest den 12. februar 2019 til mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 januar 2019 08:00
Høringsfrist d.:
12 februar 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?