Annoncer


Rostrup - Stenstrupvej/Gammelvej - Nedlæggelse af den private fællesvej - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om nedlægning af den private fællesvej over ejendommen matr. nr. 9d Rostrup by, Rostrup Stenstrupvej 37, 9510 Arden.

Den ansøgte nedlægning er illustreret i kortbilaget ude til højre.

Evt. indsigelser mod vejnedlægningen skal være kommunen i hænde senest den 14. juni 2017.

Indsigelser sendes til Park og Trafik, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, eller per email til hmads2@mariagerfjord.dk.

Privatvejsloven siger at:

• Vejen må ikke nedlægges, hvis den er vigtig for en ejendom med vejret til vejen.

• Hvis kommunen afviser en indsigelse om dette kan kommunens afgørelse kræves indbragt for taksationsmyndighederne. Taksationsmyndighederne fordeler udgifterne til sagens behandling mellem parterne.

• Kommunen sørger for at omlægningen berigtiges i matrikel og tingbog. Udgifterne til dette fordeles mellem de grundejere, der er interesseret i omlægningen.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
18 april 2017 08:00
Høringsfrist d.:
14 juni 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?