Annoncer


Ændring af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til ejendommen Vestermarken 12, 9500 Hobro.

I ansøgningen ønskes det nuværende produktionsareal på 4.929 m2 fordelt i 8 stalde til søer og slagtesvin godkendt,  og der ansøges om godkendelse efter § 16a for at opnå en større fleksibilitet i produktionen.

Miljøgodkendelsen vil blive afgjort efter § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Skriftlig indsendelse af bemærkninger og ideer

Enhver med interesse i sagen har ret til at se ansøgningen og kommentere sagen og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.

Desuden er der mulighed for at få et udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det senere foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelsen, når det foreligger, er tirsdag d. 4. juni 2019, senest kl. 15.30.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, eller pr. e-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Malene Berg Houbak  tlf. 97 11 36 33, eller e-mail: mahou@mariagerfjord.dk.

 

 

 

Tider og frister


Offentliggjort d.:
14 maj 2019 08:00
Høringsfrist d.:
04 juni 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?