Annoncer


Åstedsforretning - Ekspropriation til stikrydsning Ølsvej-Skivevej i Hobro

Invitation

Mariagerfjord Kommune påtænker at søge de nødvendige arealerhvervelser til stikrydsning Ølsvej-Skivej gennemført ved ekspropriation efter reglerne i lov om offentlige veje.

I den anledning afholdes åstedsforretning:

11. september 2018, kl. 10-11

Alle berørte lodsejere er indvarslet direkte ved breve med angivelse af mødetidspunkt.

Ekspropriationen berører følgende ejendomme:
Matr.nr. 1a, 4t og 4u Hald-Tostrup By, Øls.
Alle, der har interesser at varetage i den anledning, må møde ved åstedsforretningen.
Mødetidspunkterne for de enkelte ejendomme fremgår af arealfortegnelsen.

Arealfortegnelse og ekspropriationsplan ligger til gennemsyn på Mariagerfjord Kommune. Administrationsbygningen i Hobro, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 august 2018 12:55

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?