Annoncer


Ændringer til gældende regulativ for erhvervsaffald

Høring

Udvalget for Teknik og Miljø har den 14. januar 2019 godkendt, at der sendes forslag til ændringer til det gældende regulativ for erhvervsaffald i offentlig høring.

Ændring af regulativ for erhvervsaffald har til formål at opdatere det gældende regulativ for erhvervsaffald.


Ændringerne drejer sig primært om konkrete anvisninger til anlæggene hos I/S Reno-Nord, så kommunen lever op til forpligtigelserne i Vedtægter for det fælleskommunale samarbejde, jf. §§ 10, 12, 13, 14, 15 og 16 i regulativet for erhvervsaffald.

Ændringerne er fremhævet med gult i den tilhørende fil.

Har du bemærkninger til ændringerne, kan du sende disse skriftligt til e-mail: raadhus@mariagerfjord.dk.
Bemærk at høringsfristen udløber tirsdag den 26. februar 2019.

Spørgsmål til høringsforslaget
Har du spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte Kirstin Bjørnbak Kjær på tlf. 97 11 36 32 eller på mail ankjo@mariagerfjord.dk.

Det videre forløb
Efter høringsperiodens afslutning vil Udvalget for Teknik og Miljø tage stilling til regulativet og de indkomne bemærkninger i høringsperioden.

Det endelige regulativ for erhvervsaffald vil efterfølgende fremgå af kommunens hjemmeside www.mariagerfjord.dk.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 januar 2019 08:00
Høringsfrist d.:
26 februar 2019 00:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?