Annoncer


Kortlægning af naturområder i Mariagerfjord Kommune

Information

Siden 2008 har Mariagerfjord Kommune udført kortlægning af naturens tilstand. Der er stadig mange naturarealer, der ikke er blevet kortlagt. Derfor vil biologer fra kommunen i perioden 1. juni til 31. oktober 2019 besøge udvalgte naturarealer.

Kommunen forventer, at kortlægningen kan bruges i arbejdet med:

  • Naturvurderinger til brug for kommunens myndighedsopgaver
  • Sammentænkning af beskyttelse og benyttelse af naturen
  • Information til offentligheden om hvor naturværdierne findes
  • Prioritering af naturforvaltnings- og tilskudsmidler

Resultaterne af undersøgelsen vil løbende blive offentligt tilgængelig på Miljøportalen.

På Miljøportalen http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/ fremgår endvidere, hvilke naturarealer, der er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven.

Eventuelle spørgsmål til arbejdet kan rettes til Mariagerfjord Kommune, Rasmus Krog Christiansen, 97 11 36 06.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 juni 2019 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?