Annoncer


Tofte Skov - Sellegårde Bæk - - Renovering af vildsvinespærring - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse til renovering af en vildsvinespærring i Sellegårde Bæk i Tofte Skov, Lille Vildmose. Den nuværende vildsvinespærring skal renoveres som led i udskiftning af hegnet omkring Tofte Skov-området på en delstrækning.

Se hele afgørelsen ude til højre. Heri kan du også se kort over placeringen.

Klagefristen er den 14. februar 2018.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Mette Bramm, mail mebra@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 37 10.

Evt. klage mod projektet skal indgives til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk eller på www.borger.dk eller www.virk.dk (se klagevejledningen i Afgørelsen).

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 januar 2018 16:05
Klagefrist d.:
14 februar 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?