Annoncer


Valsgård – Ny byggemodning og spildevandsledninger nord for Valsgård - Tillæg nr. 17 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan - Endelig vedtagelse

Afgørelse

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har den 23. maj 2019 vedtaget tillæg nr. 17 til kommunens spildevandsplan

Tillæggets indhold
Tillægget beskriver hvordan spildevandet fra en ny byggemodning i Valsgård skal håndteres, samt planerne om placering af regnvandsbassiner. Samtidig beskriver tillægget planlægningen af nye kloakledninger omkring Valsgård.

Du kan se tillæg nr. 17 på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside under annonceringer.

Klagevejledning
Byrådets afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Spørgsmål og bemærkninger
Hvis du har spørgsmål til tillægget, kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 juni 2019 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?