Annoncer


Kastbjerg - Sogneskelgrøften - Vedtagelse af nyt vandløbsregulativ - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord og Randers Kommune har revideret regulativet for vandløbet Sogneskelgrøften, der løber i kommunegrænsen mellem de to kommuner, og vedtager det hermed.

Se hele afgørelsen ude til højre.

Du kan klage over afgørelsen. Hele klagevejledningen fremgår i afgørelsen.

Klagefristen er den onsdag den 7. juni 2017.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 maj 2017 10:56
Klagefrist d.:
07 juni 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?