Annoncer


Hobro - Møgelholtvej 17 - Skift mellem dyretyper - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte skift mellem dyretyper opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 213702, version 2.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte skift mellem dyretyper kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
15 oktober 2019 08:00
Klagefrist d.:
12 november 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?