Annoncer


Hadsund-Øster Hurup, Tofte Skov og Tofte Mose - Afgørelse om ikke-godkendelsespligt - Afgørelse

Afgørelse


I henvendelsen oplyses det, at områdets dyrehold skal leve så vildt (naturlig græsning) som muligt, det vil sige at de skal gå frit rundt hele året, uden tilskudsfordring og læskure.
 
Sagen er blevet behandlet i henhold til reglerne i Husdyrbrugloven og Husdyrgødningsbekendtgørelsen.
 
Mariagerfjord Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke kræver godkendelse efter § 16 i Husdyrbrugloven eller tilladelse efter § 70 i Husdyrgødningsbekendtgørelsen. Denne afgørelse er truffet ud fra følgende vurdering:
 
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af projektbeskrivelsen vurderet, at udsætning af europæisk bison i Tofte Skov og Tofte Mose ikke er omfattet af tilladelsespligt efter Husdyrbrugloven eller anmeldelse efter Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 november 2018 08:00
Klagefrist d.:
18 december 2018 00:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?