Annoncer


Hobro - Ambu Pladsen, Korsgade - Lokalplan 133/2019 og Kommuneplantillæg nr. 42 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på mødet den. 24. april 2019, besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 133/2019 for Ambu pladsen i Hobro, samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give foreningen for Ambu-pladsen mulighed for at opføre en fast scene. Derudover giver lokalplanen Mariagerfjord Kommune mulighed for at udvide de eksisterende parkeringspladser ved Korsgade. Dels fordi der er mangel på offentlige parkeringspladser i Hobro midtby, og dels fordi pladserne skal indgå i en parkeringsfond for Hobro midtby.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kanogså ses på biblioteket, i borgerservice, på kommunens hjemmeside og på www.plandata.dk

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet ligger i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 indenfor rammeområde HOB.R.2 – Rekreativt område – Korsgade. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 42 til kommuneplanen, hvor en mindre del af lokalplanområdet overføres til rammeområde HOB.C.1 – Centerområde – Hobro Bycenter. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses ude til højre.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet 4 indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er endelig vedtaget uden ændringer i forhold til de offentliggjorte lokalplanforslag.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte Mejrema Zvonic på 97113676 eller mkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
08 maj 2019 08:00
Klagefrist d.:
05 juni 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?