Annoncer


Opmåling af vandløb i Astrup og Rostrup til regulativrevisionen

Information

I forbindelse med Mariagerfjord Kommunes løbende revision af kommunens vandløbsregulativer, bliver der udført supplerende opmåling af delstrækninger på følgende vandløb:

· Astrup Bæk
· Hvarre-Lundgård Bæk

Opmålingen vil blive udført af konsulentfirmaet Orbicon. I forbindelse med arbejdet vil der forekomme færdsel til fods langs vandløbene.

Drænudløb, som ønskes registreret i forbindelse med opmålingsarbejdet, skal frilægges og markeres med en let synlig afmærkningspæl på vandløbskanten lige over drænudløbet.

Opmålingen foretages februar-marts 2018. Er der spørgsmål hertil, er du velkommen
til at kontakte Søren Bek, Mariagerfjord Kommune på tlf. 97 11 36 31 eller sobek@mariagerfjord.dk

Tider og frister


Offentliggjort d.:
12 februar 2018 13:18

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?