Annoncer


Øster Hurup - Havblik - Tillæg nr. 1 til Lokalplan 24/2007 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 5. november 2018 besluttet at vedtage forslag til Tillæg nr. 1 til Lokalplan 24/2007 for Område til boligformål i Øster Hurup, som gør muligt, at der kan opsættes altaner.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for opsætning af altaner til bebyggelsens enkelte huse efter retningslinier, som fremgår af lokalplanen. Lokalplanen indeholder en række bindende bestemmelser, som skal sikre, at altanerne placeres og opføres i overensstemmelse hermed.
 
Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen kan også ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plansystemdk.dk.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet én indsigelse inden udløbet af offentlighedsfasen. Indsiger ønskede altanen placeret på den modsatte side af huset end anvist i lokalplanen.

Ejerforeningen Havblik ønsker at altanerne bliver sat op på terrassesiden blandt andet for at fastholde et ensartet præg af bebyggelsen og for ikke at komme i konflikt med ledningsanlæg og lignende. Den 18. maj 2018 besluttedes således, at det ikke var foreneligt med ønsket om ensartethed, at give mulighed for valgfri opsætning af altanerne.

Lokalplanen er endelig vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Yderligere oplysninger om lokalplanen
Lokalplan bliver offentliggjort den 21. november 2018 i Hadsund Folkeblad og nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 97113680 eller på bhald@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 november 2018 08:00
Klagefrist d.:
19 december 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?