Annoncer


Norup - Granlyvej - Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune - Endelig Vedtagelse

Information

Mariagerfjord Kommune har vedtaget tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune 2016-2026.

Forslag til Tillæg nr. 2 har været i offentlig høring i 8 uger. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til tillægget.

Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen skaber den planmæssige ramme for at ejendommene Granlyvej 8,10,11,13 og 15 kan forsynes med drikkevand fra Norup Vandværk.

Tillægget omfatter kun en mindre ændring af forsyningsgrænserne for Hadsund Syd Vandværk og Norup Vandværk.

Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen kan ikke påklages jf. Vandforsyningslovens §76.

Ude til højre kan du se:
Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen.
Kortbilag, der viser området, der nu er Norup Vandværks planlagte fremtidige forsyningsområde

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen, kan du kontakte Minna Hald Andersen miha1@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 35

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 november 2018 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?