Annoncer


Hobro - Skibsgade 27 - Lokalplan 135/2018 for etageboliger - Endelig vedtagelse

Lokalplan


Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 135/2018 for Etageboliger på Skibsgade i Hobro endeligt.

Lokalplanens formål og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give mulighed for at ombygge det bevaringsværdige pakhus til boliger. Derudover nedrives en tilbygning, og der opføres en ny etagebolig, som sammenbygges med det bevaringsværdige pakhus via et elevator- og trappetårn.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen kan ses på biblioteket, i borgerservice, på kommunens hjemmeside og på www.plansystemdk.dk

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 9711eller påbhald@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 november 2018 08:00
Klagefrist d.:
19 december 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?