Annoncer


Fårup - Gråkærvej 6 - Anmeldelse om nyt gødningsopbevaringsanlæg - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 206371 version 3.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Du kan se hele afgørelsen ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 december 2018 08:00
Klagefrist d.:
04 januar 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?