Annoncer


Arden - Thisted Holter 9 - Nedlæggelse af privat fællesvej - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget en ansøgning fra ejer af ejendommen Tisted Holter 9 9510 Arden om omlægning af den private fællesvej Tisted Holter over matrikel nr. 7e Tisted by, Astrup.

Den ansøgte omlægning er illustreret på kortbilaget ude til højre.

Evt. indsigelser mod vejomlægningen skal være kommunen i hænde senest 27. marts 2019.

Indsigelser sendes til Park og Trafik på hmads2@mariagerfjord.dk eller med post til Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

 

Privatvejsloven siger at:

• Vejen må ikke nedlægges, hvis den er vigtig for en ejendom med vejret til vejen.
• Hvis kommunen afviser en indsigelse om dette kan kommunens afgørelse kræves indbragt for taksationsmyndighederne. Taksationsmyndighederne fordeler udgifterne til sagens behandling mellem parterne.
• Kommunen sørger for at omlægningen berigtiges i matrikel og tingbog. Udgifterne til dette fordeles mellem de grundejere, der er interesseret i omlægningen.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 januar 2019 08:00
Høringsfrist d.:
27 marts 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?