Annoncer


Arden - Hvarre Lundgaard Bæk - Forslag til tillæg nr. 21 om spildevandsrensning i det åbne land - Høring

Høring

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den 30. august 2018 vedtaget at sende forslag til tillæg nr. 21 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021 i offentlig høring.

Høringsfristen er den 17. december 2018. Eventuelle indsigelser, bemærkninger m.v. bedes fremsendt enten som brev til Mariagerfjord Kommune, Natur og miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller som mail til raadhus@mariagerfjord.dk  senest denne dato.

Spildevandsplantillæggets indhold
Tillægget beskriver hvordan kommunen vil udpege de ejendomme inden for det det vestlige opland til vandløbet Hvarre Lundgaard Bæk, som skal forbedre deres spildevandsanlæg.

Forslaget til spildevandsplanen nr. 21 kan ses ude til højre.

Spørgsmål til høringen
Hvis du har spørgsmål til tillægget, kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 oktober 2018 08:00
Høringsfrist d.:
17 december 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?