Annoncer


Hobro - Sjællandsvej 4 - Dantoy - Miljøgodkendelse

Miljogodkendelse virksomhed

Mariagerfjord Kommune har givet miljøgodkendelse til Dantoy A/S, Sjællandsvej 4, 9500 Hobro.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1. 

Du kan klage over afgørelsen
Miljøgodkendelsen kan i henhold til Miljøbeskyttelseslovens regler påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, af visse nærmere angivne myndigheder og interesseorganisationer og af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.

En eventuel klage indsendes via Miljø- og Fødevareklagenævnets klageportal. Adgangen til klageportalen finder du enten via www.borger.dk eller www.virk.dk

Klagefristen er 4 uger og udløber fredag d. 14. april 2017, kl. 23.59. Klagen skal være modtaget senest dette tidspunkt. 

Det er en betingelse for Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at klager indbetaler et gebyr på 500 kr. 

Når du klager via Klageportalen, skal du betale gebyret med et betalingskort, når du har tastet din klage ind i Klageportalen. Klagen bliver første sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt din klage. 

Vejledning om gebyrbetalingen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen. 

Spørgsmål til afgørelsen Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Jacob Hollerup Mikkelsen, jmikk@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 36 52.

 

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
17 marts 2017 08:00
Klagefrist d.:
14 april 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?