Annoncer


Fårup - Gråkærvej 4 - Frafald af revurdering af miljøgodkendelse - Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse landbrug

Mariagerfjord Kommune meddelte den 11. juli 2008 en § 12 miljøgodkendelse til husdyrbruget Gråkærvej 4, 8990 Fårup. Efter de dagældende regler skal miljøgodkendelsen revurderes første gang i henholdsvis 2016.
 
Lovgrundlaget for den nye husdyrregulering er nu trådt i kraft. Ifølge den skal § 12-godkendelser kun revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til kravene om totaldeposition for ammoniak til særligt kvælstoffølsomme naturområder, jf. § 40, stk. 2 i Husdyrgodkendelsensbekendtgøreksen. I givet fald skal revurderingen finde sted 8 år efter, at godkendelsen er meddelt.
 
Mariagerfjord Kommune har foretaget en beregning af husdyrbrugets totaldeposition på de nærmeste naturområder, der potentielt kunne være omfattet af kravet om §§ 26 og 27. Beskyttelsesniveauet er overholdt for både kategori 1- og kategori 2-natur.
 
Beregningen af totaldepositionen gælder miljøgodkendelsen af den 11. juli 2008.
 
Husdyrbruget overholder kravene, og Mariagerfjord Kommune frafalder kravet om revurdering af miljøgodkendelsen fra år og tillæget fra år, og I behøver ikke at foretage yderligere vedrørende denne afgørelse. Denne afgørelse kan ikke påklages jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 61.


 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 november 2018 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?