Annoncer


I 2019 besøger vi vandløb i hele kommunen - Vandplan 2016-2021

Information

I forbindelse med gennemførelse af Vandplan 2016-2021 er der udpeget en række indsatser i vandløb beliggende i Mariagerfjord Kommune. Det drejer sig primært fjernelse af fiskespærringer og restaurering af vandløbsstrækninger.

Flere af disse vil blive forundersøgt i 2019 og det betyder, at du som lodsejer kan træffe konsulenter og ansatte fra kommunen langs vandløbene.

I 2019 drejer det sig om strækninger på følgende vandløb:

- Brøndum Møllebæk
- Gloudal Bæk
- Hummelbæk
- Hvarre-Lundgård Bæk
- Korup Å
- Tisted-Terndrup Bæk

Der gennemføres ikke nogen fysiske tiltag i vandløbene. Når undersøgelserne er tilendebragt vil der blive lavet løsningsforslag og disse vil komme i høring hos berørte lodsejere.

Du er velkommen til at kontakte vandløbsafdelingen i Mariagerfjord Kommune hvis du har spørgsmål til ovenstående.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
20 marts 2019 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?