Annoncer


Ejendomsskattebilletten - Midlertidig indefrysningsordning for grundskyld 2018 - 2020

Information

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2018.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020.

Det betyder

  • at du ikke skal betale beløbet nu
  • at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

 I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning. Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018. Du har måske bemærket, at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor får du indefrosset et beløb, der svarer til stigninger i grundskylden for hele 2018.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.
Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
29 november 2018 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?