Annoncer


Astrup – Trinnerupvej 29 – Ansøgning om boring og indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til markvanding – Høring.

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Limfjords Danske Rodfrugter på vegne af Jens E. Nielsen om indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Boringen skal placeres på matr. nr. 2k Trinnerup By, Astrup ved ejendommen Trinnerupvej 29, 9510 Arden.

Se placering på kortbilag.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger.

Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest den 24. juli 2019 til mailadresse: raadhus@mariagerfjord.dk.
 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 juli 2019 08:00
Høringsfrist d.:
24 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?