Annoncer


Mariager - Klostergården - Opførelse af rækkehuse - Indkaldelse af idéer og forslag

Information

Mariagerfjord Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes et plangrundlag, der muliggør opførelse af rækkehuse på Klostergården i Mariager.

I forlængelse af kommunens beslutning skal der gennemføres en forudgående offentlig høring, før der udarbejdes et kommuneplantillæg som efterfølgende muliggør udarbejdelse af en lokalplan for byggeriet.

Ændring af kommuneplanen med et kommuneplantillæg skal i henhold til Planlovens § 23 c ske med indkaldelse af idéer, forslag m.v. således at hovedspørgsmålene i den kommende planlægning beskrives i offentligheden.
Mariagerfjord Kommune indkalder således forslag, ideer og synspunkter til den kommende planlægning.

Baggrund
På baggrund af en henvendelse fra ejeren af Klostergården i Mariager ønsker Mariagerfjord Kommune at udarbejde et plangrundlag, som gør det muligt at etablere rækkehuse på Klostergården i Mariager.
 
Spørgsmål til debat i forudgående høring
Følgende emner vil være relevante i forbindelse med indkaldelse af idéer, forslag m.v. i forbindelse med den forudgående høring:
- Hvordan kan byggeriet indpasses bedst mulig i forhold til det eksisterende byggeri i området?
- Hvordan integreres boligerne bedst i lokalområdet?
- Hvad vil projektet betyde for lokalområdet?

Høringsperiodens længde
Den forudgående offentlige høring gennemføres i 4 uger fra den 9. august 2017 til den 6. september 2017.
 
Idéer og forslag skal sendes til Mariagerfjord Kommune, Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro eller raadhus@mariagerfjord.dk inden den 6. september 2017 kl. 16.00.

Yderligere spørgsmål
Hvis der er spørgsmål om forslaget kan Plan & Byg kontaktes på 97113676 eller på mail til mkape@mariagerfjord.dk 

 

Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 august 2017 16:00
Høringsfrist d.:
06 september 2017 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?