Annoncer


Hadsund - Hobrovej - Lokalplan 137/2019 og Kommuneplantillæg nr. 45 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på mødet den 28. februar 2019 besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 137/2019 for boligområde på Hobrovej i Hadsund samt tillæg nr. 45 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er at sikre områdets anvendelse til boligformål med bebyggelse i højst to etager. Samtidig sikres det, at bebyggelsen opføres som sammenbyggede huse i mindre grupper, som placeres som øer omgivet af grønne fællesarealer.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune, hvorfor lokalplanen er ledsaget af kommuneplantillæg nr. 45. I tillægget erstattes rammeområde HAD.O.16 – offentligt område, hospice med et nyt rammeområde HAD.B.19 - boligformål.

Kommuneplantillægget kan ses ude til højre.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan også ses på biblioteket, i Borgerservice og på www.plandata.dk.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet en række indsigelser og en underskriftsindsamling inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanen er endeligt vedtaget med ændringer omkring stiforholdene i området, mens kommuneplantillægget er endelig vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte planforslag.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 april 2019 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?