Annoncer


Information til forbrugere under Dania A/S, Vestre Vandværk

Information

Mariagerfjord Kommune har den 18. januar 2019 meddelt Dania A/S, Vestre Vandværk dispensation vedrørende drikkevandets indhold af desphenyl-chloridazon. Dispensationen er meddelt sammen med et påbud om forbedring af vandkvaliteten. Dispensationen er gældende til den 1. juli 2019.

Baggrunden for dispensationen er, at der er fundet desphenyl-chloridazon over grænseværdien i drikkevandet fra Dania A/S, Vestre Vandværk. Vandværket arbejder på at forbedre vandkvaliteten. Det forventes, at vandværket i løbet af vinteren sammenkobles med Slesvig Vandværk. Herefter vil forbrugerne til Dania A/S, Vestre Vandværk blive forsynet med drikkevand fra Slesvig Vandværk.

Styrelsen for Patientsikkerhed har vurderet, at det ikke udgør en sundhedsrisiko, at drikke vandet fra Dania A/S, Vestre Vandværk.  

Dania A/S, Vestre Vandværk indvinder ca. 5.000 m3 grundvand pr. år og forsyner 77 ejendomme med drikkevand. Forsyningsområdet er vist på kortbilaget ude til højre.

Nærmere oplysninger om dispensationen og påbuddet kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Minna Hald Andersen tlf. 97113635 eller på mail til miha1@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
18 januar 2019 08:00
Klagefrist d.:
15 februar 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?