Annoncer


Als - Plantagen Haslevgårde - Etablering af rørlagt vandløb - Høring

Høring

Grundejerforeningen Haslevgårde Eng ønsker at forbedre afledningen af vand fra et fællesprivat drænsystem i sommerhusområdet.

I dag afledes vandet under Kystvejen og via et rørlagt privat vandløb gennem Plantagen Haslevgårde. Vandløbet har dog ikke den ønskede vandafledningskapacitet. Derfor ønsker grundejerforeningen haslevgårde Eng at etablere et nyt rørlagt vandløb gennem Plantagen Haslevgårde, til Kattegat. Røret etableres dels ved nedgravning på sti og vejarealet, dels ved underskydning under matrikel 5dc og under kystskrænten på matrikel 4ci. Etableringen sker i samarbejde med Mariagerfjord Vand a|s og Mariagerfjord Kommune, Park og Trafik.

Se hele høringsudkastet ude til højre.

 

Ved spørgsmål kontakt Biolog, Søren Bek på 97 11 36 31 eller sobek@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
10 august 2018 08:00
Høringsfrist d.:
10 september 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?