Annoncer


Hadsund/Øster Hurup - Afløb fra Buddum, Kanalen, Tilløb III til Kanalen, Tilløb VI til Kanalen og Toftsgrøft - Reviderede regulativer og regulering - Offentlig høring

Offentlig høring

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet forslag til revideret regulativ for vandløbene Afløb fra Buddum, Kanalen, Tilløb III til Kanalen, Tilløb VI til Kanalen og Tofts Grøft efter Bekendtgørelse om Regulativer for Offentlige Vandløb.

Offentlig høring
Forslaget fremlægges hermed i offentlig høring med opfordring til enhver med interesse i
sagen om at indsende indsigelser eller ændringsforslag til Mariagerfjord Kommune
indenfor høringsfristen.

De reviderede regulativer bliver elektroniske og er tilgængelige via internettet på www.mitvandloeb.dk

Her er det muligt at pege på et punkt i vandløbet og få vist regulativbestemmelserne ved det udpegede punkt. Det er også muligt at se pdf udgaver af regulativ og tilhørende bilag. Evt. ændringer i det reviderede regulativ i forhold til gældende regulativ fremgår af redegørelsesdelen, der kan findes under overskriften [Samlet regulativdokument og bilag] efter der er peget på et punkt i vandløbet.

Indsigelser
Eventuelle indsigelser eller ændringsforslag sendes til Mariagerfjord Kommune på mail: raadhus@mariagerfjord.dk, att: Jens Peter Neergaard eller med post til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro. Fristen for indsendelse er den 30. september 2019 kl. 15:00.

Regulering (ændring af vandløbet)
I forbindelse med revision af regulativerne for vandløbene Afløb fra Buddum, Tilløb VI til Kanalen og Tofts Grøft har Mariagerfjord Kommune kunnet konstatere, at skikkelsen (beskrivelsen af vandløbets forløb) i det gældende regulativ ikke stemmer med forholdene i vandløbene. Der gennemføres derfor samtidig en tilpasning af de nævnte vandløbs skikkelse gennem en reguleringssag efter Bekendtgørelse om vandløbsregulering- og restaurering m.v. Reguleringerne er nærmere beskrevet i redegørelsen med tilhørende bilag, der ligeledes findes under overskriften [Samlet regulativdokument og bilag] efter der er peget på et punkt i vandløbet. Høringsfristen for reguleringerne er ligeledes 30. september 2019.

Spørgsmål til tillægsregulativet
Hvis du har spørgsmål til de reviderede regulativer kan du kontakte Jens Peter Neergaard på mail: jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23, eller Bjarke Jensen på mail: bjjen@mariagefjord.dk eller tlf.
97 11 36 37. 

Tider og frister


Offentliggjort d.:
05 august 2019 08:20
Høringsfrist d.:
30 september 2019 15:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?