Annoncer


Kom og vær med til Søens Dag ved Glenstrup Sø

Invitation

Århundrede gammel spærring mellem Nordjyllands største sø, Glenstrup Sø, og resten af verden er nu fjernet, og det skal markeres den 20. august ved Søens Dag

 

Søens Dag den 20. august
Lokalrådet for Handest, Glenstrup og Holmgård og Lodsejerforeningen for Glenstrup Sø afholder i fællesskab med kommunen ”Søens Dag” den 20. august kl. 13-16.

Borgmester Mogens Jespersen vil kl. 14 stå for den officielle indvielse og markeringen af at Glenstrup Sø igen er åben for fisk.

Ved arrangementet vil der også være en række spændende aktiviteter for børn og voksne, bl.a. tilberedning af bålmad og riste skumfiduser, mulighed for at sejle en tur i kajak eller kano, kigge nærmere på søens smådyr, få en kop kaffe eller et stykke kage mv. Der vil endvidere være mulighed for at få en bid røget ørred og en øl eller vand i forbindelse med selve indvielsen.

Alle herlighederne finder sted i Holmgård ved Glenstrup Sø og arrangementet er gratis.

 

Fakta:
Lige syd for Hobro, ligger Kongsvad Mølle Å og Glenstrup Sø, som et blåt element mellem bløde runde bakker. Alt vandet fra den store sø og mølleåen ender sin lange rejse gennem Himmerlands grønne landskab i Hjarbæk Fjord i Limfjorden. Men der har været et alvorligt problem! Men det er der efter flere hundrede år nu lavet om på. 

Der har nemlig indtil for nylig været en meget effektiv spærring for fisk og andre dyr mellem Kongsvad Mølle Å og Glenstrup Sø. Spærringen har bestået af et stemmeværk med en tilknyttet ålekiste. Stemmeværket har tidligere været anvendt i forbindelse med driften af Kongsvad Mølle Dambrug, som dog blev nedlagt tilbage i 2010.

Området har fra gammel tid hørt med til Glenstrup klosters besiddelser. Klosteret menes at være grundlagt allerede i begyndelsen af 1100-tallet, og det eksisterede frem til midten af 1400-tallet. Det er derfor sandsynligt, at der har eksisteret ålekiste ved udløbet af Glenstrup Sø/Kongsvad Mølleå så langt tilbage som i middelalderen.

Det er nok ikke alle, der lige er klar over, hvad en ålekiste er for en størrelse, men en ålekiste har i dette tilfælde været en metalkonstruktion, hvor alt vand fra søen skulle passere gennem. Ålene blev så fanget i en fælde, hvor fra de ikke kunne slippe væk. Man har tidligere høstet store mængder ål på denne måde, men i dag er ålen en stærkt truet art, som er i reel fare for at uddø, og ålekisten har ikke været brugt for nylig.

Men det er ikke kun stem og ålekiste, som har spærret for fiskene. De senere år er der nemlig også sket en voldsom opvækst af tagrør i søhalsen. Tagrørene har været så tætte, at de i sig selv udgjorde en spærring for fiskene. Hvis man forestiller sig, at man smed en kasse appelsiner i søen ville de ikke engang kunne drive gennem tagrørene til åen. De samme problemer har fisk oplevet, når de forsøgte at trække gennem tagrørene.

Denne kedelige situation har Mariagerfjord Kommune nu klaret! Midler fra staten har gjort, at kommunen har været i stand til at fjerne spærringen, ikke kun stemmeværk og ålekiste, men også gennemgrave tagrørsskoven.

Biolog Mette Bramm, Mariagerfjord Kommune, som har arbejdet med projektet siden det blev besluttet, at spærringen skulle fjernes siger: ”Glenstrup Sø er på flere måder en naturmæssig perle, og vi er meget begejstrede for, at vi nu endelig kan gøre en markant positiv forskel for søens dyreliv, særligt fiskene. Men vi får også en mere naturlig dynamik i forhold til hvordan vandet kan bevæge sig, og det er rigtig godt i forhold til den natur, som ligger ned til søen. Vi ved også fra vores gode kontakt med borgerne i området, at søen er meget besøgt af lystfiskere, som kommer helt fra Holland, Belgien osv., og det her projekt vil helt sikkert medvirke til at søen kan blive endnu mere interessant at besøge som lystfisker.”

Glenstrup Sø er Nordjyllands største med sine 384 ha og samtidig en af Danmarks dybeste med en maksimal dybde på over 30 m.

Mette Bramm fortæller videre: ”Det har selvfølgelig været en lang proces siden man besluttede, at her skal der ske noget, og vi kan sagtens forstå det, hvis der er nogen i området, som har oplevet det som en for lang proces. Men vi synes, at vi er endt med et rigtig, rigtig godt projekt, hvor der er taget alle de nødvendige hensyn til naturen, dem der bor omkring søen, de rekreative ønsker osv., og det tager nogle gange lang tid at finde de bedste løsninger.”

Tider og frister


Offentliggjort d.:
08 august 2017 15:24

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?