Annoncer


Klejtrup - Klejtrup Møllebæk - Restaurering af vandløbet - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune giver hermed tilladelse til restaureringsprojekt for vandløbet Klejtrup Møllebæk med baggrund i Vandplan 2009-2015.

Der er i Klejtrup Møllebæk udpeget en fiskespærring ved en ældre ålekiste lige nedstrøms Klejtrupvej. Fiskespærringen fjernes ved at føre hovedstrømmen uden om den gamle ålekiste gennem et omløbsstryg.
Der findes et eksisterende stryg, men dette udvides og gøres ca. 120 m længere for at føre hovedstrømmen og leve op til krav for fiskepassage i forhold til hældning. Der udlægges 6 gydebanker og en del skjulesten i stryget.

Indløbet til den gamle ålekiste spærres ved et betonbygværk og der indbygges et Ø110 mm PVC rør i bygværket der skal sikre, at bygningen med ålekisten kan bevare de eksisterende fugtforhold.

Projektet forringer ikke vandløbets vandafledningsevne.

Yderligere oplysninger om projektet og klagemuligheder kan findes i tilladelsen er her på siden eller ved henvendelse til Mariagerfjord Kommune, Jens Peter Neergaard på jepne@mariagerfjord.dk eller tlf. 97 11 36 23.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
01 juli 2019 08:00
Klagefrist d.:
29 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?