Annoncer


Arden - Hvarre Lundgaard Bæk, Vestlige Opland - Tillæg nr. 21 til spildevandsplan om spildevandsrensning i det åbne land - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har den 11. januar 2019 vedtaget tillæg nr. 21 til Mariagerfjord Kommunes spildevandsplan 2011-2021.

Forslag til tillægget har været i høring i perioden fra den 22. oktober til den 17. december 2018. Der er ikke indkommet bemærkninger til forslaget, som herved vedtages endeligt.

Spildevandsplantillæggets indhold
Tillægget beskriver hvordan kommunen vil udpege de ejendomme inden for det det vestlige opland til vandløbet Hvarre Lundgaard Bæk, som skal forbedre deres spildevandsanlæg.

Forslaget til spildevandsplanen nr. 21 kan ses ude til højre.

Klagevejledning
Afgørelsen kan ikke påklages jf. Miljøbeskyttelseslovens §32 stk. 3. Men tillægget kan indbringes for en domstol efter de generelle regler for domsprøvelse jf. Miljøbeskyttelseslovens § 101.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen kan du kontakte Jens Kalør, jkalo@mariagerfjord.dk eller tlf. nr. 97 11 37 06.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 januar 2019 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?