Annoncer


Norup - Granlyvej - Forslag til tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord Kommune - Afgørelse om at tillægget ikke skal miljøvurderes

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen for Mariagerfjord kommune.

Tillægget skaber de planmæssige rammer for at ejendommene Granlyvej 8,10,11,13 og 15 kan forsynes med drikkevand fra Norup Vandværk. Tillægget omfatter kun en mindre ændring af forsyningsgrænserne for Hadsund Syd Vandværk og Norup Vandværk, således at ejendommene fremover ligger i Norup Vandværks planlagte fremtidige forsyningsområde. Ejendommene kan forsynes med drikkevand indenfor Norup Vandværks eksisterende indvindingstilladelse.

Det vurderes, at tillægget ikke berører internationale beskyttelsesområder og at tillægget ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af miljøet. Mariagerfjord Kommune har derfor truffet afgørelse om, at forslag til Tillæg nr. 2 til Vandforsyningsplanen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.

Klagefristen er den 11. oktober 2018. Afgørelsen med klagevejledning kan ses ude til højre.

Spørgsmål til afgørelsen
Hvis du har spørgsmål til afgørelsen, kan du kontakte Minna Hald Andersen miha1@mariagerfjord.dk eller tlf.nr. 97113635.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 september 2018 08:00
Klagefrist d.:
11 oktober 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?