Annoncer


Udvidelse af husdyrbrug - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrbruget, på ejendommen Søkærvej 6, 8970 Havndal.

Miljøgodkendelsen omfattet et produktionsareal på 6.860 m2 fordelt på fem bygninger, hvoraf der bygges én ny stald samt et nyt malkecenter.

Miljøgodkendelsen vil blive afgjort efter § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Skriftlig indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se ansøgningen og kommentere sagen og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet. Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når det foreligger, er tirsdag d. 15. oktober 2019, senest kl. 15.30.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro eller pr. e-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Kristina Rasmussen Christensen, tlf. 97 11 36 60, eller e-mail: krchr@mariagerfjord.dk.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
24 september 2019 08:00
Høringsfrist d.:
15 oktober 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?