Annoncer


Hou - Hou Møllebæk - Åbning af rørlagt strækning - Godkendelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Ikke VVM-pligt

Mariagerfjord Kommune vedtager hermed et vandløberestaureringsprojekt i Hou Møllebæk, tilløb til Maren Møllebæk. Projektet skal fritlægge en rørlagt vandløbsstrækning, og forbedre forhold for fisk og smådyr.

Samtidig meddeler kommunen afgørelse om ikke VVM-pligt til projektet.

Der kan klages over begge afgørelser. Klagefristen er torsdag den 20. december 2018

Klagevejledning fremgår af afgørelserne ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
22 november 2018 08:00
Klagefrist d.:
20 december 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?