Annoncer


Husk at beskær dine træer, buske og hække

Information

Veje, fortove og stier skal kunne benyttes uhindret. Derfor skal du beskære din hæk, træer og buske, der grænser op til vejareal.

Reglerne er:

Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde over fortove og cykelstier på 2,50 meter og en frihøjde over kørebaner og rabatter på 4,50 meter.

Husk, at grene hænger længere ned i fugtigt vejr.

For at gøre det nemmere for dig at finde rundt i reglerne, har vi illustreret disse i bilaget ude til højre.

Skal du i gang med at nyplante en hæk, kan du med fordel læse mere om beskæring og beplantning her.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
03 juni 2019 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?