Annoncer


Arden - Mosevænget - Lokalplan 145/2018 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune har på mødet den. 5. december 2018 besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 145/2018 for bolig på Mosevænget i Arden

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at overføre en grund i Arden til byzone og dermed give ejeren mulighed for at bygget et parcelhus.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen kan også ses på biblioteket, i borgerservice, på kommunens hjemmeside og på www.plandata.dk

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Yderligere oplysninger om lokalplanen og kommuneplantillægget
Lokalplan og kommuneplantillægget bliver offentliggjort den 7. december 2018 i Rold Skov Bladet og nederst på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside www.mariagerfjord.dk jf. Planlovens § 24.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 97113676 eller påmkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 december 2018 08:00
Klagefrist d.:
21 december 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?