Annoncer


Sem - Semvej 20 - Indvinding af 14.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning - Tilladelse og afgørelse om ikke VVM-pligt

Information

Tilladelse
Mariagerfjord Kommune har givet Sem Vandværk tilladelse til at indvinde 14.000 m3 grundvand pr. år til almen vandforsyning.

Tilladelsen er givet efter §20 i Vandforsyningsloven og er gældende frem til 1. november 2047.

Vandværk og boring ligger på matr. nr. 11 aa Sem By, Sem på adressen Semvej 20, Mariager. Placeringen ses på kortbilaget til tilladelsen.

Tilladelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 6. december 2017.

Tilladelse og klagevejledning ses i dokumentet ude til højre.

VVM-Screening
Mariagerfjord Kommune har på baggrund af VVM-screening vurderet, at tilladelsen ikke forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet og at der derfor ikke er VVM-pligt.

Afgørelsen er truffet efter §21 i Miljøvurderingsloven.

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet senest den 6. december 2017.

Afgørelse og klagevejledning ses i dokumentet ude til højre.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
08 november 2017 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?