Annoncer


Hadsund - Brohusvej 31 - Anmeldelse om bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde - Afgørelse

Afgørelse

Mariagerfjord Kommune vurderer, at anmeldelsen om bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at anmeldelsen om bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 213267.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at anmeldelsen om bortfald af vilkår om spalteskraber i kvægstalde kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.
 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
27 september 2019 08:00
Klagefrist d.:
25 oktober 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?