Annoncer


Indvielse af Kastbjeg Ådal den 24. september

Invitation

Naturstyrelsen Himmerland, Mariagerfjord og Randers kommuner ønsker i fællesskab at markere færdiggørelsen af naturprojektet i Kastbjerg Ådal samt indvielsen af et nyt omfattende stisystem, der gør det muligt at gå på opdagelsen på langs og på tværs af den naturskønne ådal fra Dyrby Krat til Kastbjerg.

Projektet, der omfatter 500 ha, har strakt sig over 10 år og er blevet til under ledelse af Naturstyrelsen Himmerland i et tæt samarbejde med de to kommuner, Mariagerfjord og Randers, der grænser op til Kastbjerg Å.

Indvielsen finder sted søndag den 24. september kl. 13 omkring den ene af de nye stibroer, ved Bredkilde, nær Sem, hvor skovrider Bendt Egede Andersen fra Naturstyrelsen Himmerland sammen med borgmestrene fra de to kommuner, Mogens Jespersen og Claus Omann Jensen, vil foretage den officielle indvielse fulgt op af smagsprøver på pølser fra naturkvæg, der har græsset i ådalen og vin fra Sem Vingård.

Derefter opfordres publikum til at gå på opdagelse ad de nye stier i hele ådalen. På Bredkildestien mellem Sem og Enslev Mose vil man blandt andet blive sat ind i hele projektets tilblivelse og de fysiske tiltag i projektområdet. Biologer vil fortælle om rigkærene, som er et særligt kendetegn for ådalen, og af lokale beboere i området vil man blive introduceret til tidligere tiders praksis med tørveskær i mosen. Museum Østjylland vil også være til stede og fortælle om de igangværende udgravninger, der har afdækket Skandinaviens hidtil ældste vej og tidligere tiders færdsel på tværs af ådalen gennem årtusinder. Undervejs vil borgere fra Enslev byde på kaffe og kage.

Samtidig hermed vil der være aktiviteter i den øvre ende af ådalen på Ulvholmstien mellem Hem/Kvottrup og Dyrby Krat/Kærby Mølle. Her vil der være lejlighed til at afprøve gamle tiders høslæt med leslåning og få formidling af det historiske voldsted Ulvholm Slot, der ligger som en synlig høj midt i ådalen. Lokale beboere hjælper med at bage pandekager over bål, lige som der vil være arrangeret udfordringer til børnene med genkendelse af fuglelyde. Men også for de voksne vil der være kyndige fuglekiggere, der vil fortælle om det fugleliv der kan iagttages i området, lige som der vil være botanikere der vil fortælle om de spændende plantesamfund i ådalen.

For de rørige, der vil prøve at færdes på langs af ådalen, bliver der mulighed for en guidet tur i ådalen fra Sem og Enslev til Hem og Dyrby krat. Der vil i øvrigt være en minibus, der kører rundt, så man kan blive transporteret tilbage til udgangspunktet i Sem eller Enslev.

Deltagere i indvielsen ved Bredkilde fra Sem kan nemmest parkere på den nye P-plads ved Sem Forsamlingshus eller ved Sem Kirke.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
13 september 2017 13:53

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?