Annoncer


Øster Hurup - Området ved Multihuset i Øster Hurup - Endelig vedtagelse af lokalplanforslag 119/2018

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på møde den. 8. januar 2018 vedtaget Forslag til Lokalplan 119/2018 for området ved Multihuset i Øster Hurup.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give Øster Hurup Multihus mulighed for at etablere et vandrehjem i den gamle skolefritidsordning samt på sigt at udvide den. Derudover udlægges der et areal til realisering af byfornyelsesprojektet (KUP), der er udarbejdet i samarbejde med Realdania. KUP projektet omfatter et torv, der beliggende nær den gamle skole og hallen. Torvets formål er at skabe et sted, hvor byens borgere og turister kan mødes, slå sig ned, finde ro, være aktive og meget mere.

Lokalplanen kan ses ude til højre eller her www.plansystem.dk.

Lokalplanen indeholder en række bindende bestemmelser, der skal sikre, at områdets anvendelse og udformning sker i overensstemmelse med lokalplanens formål.

Indsigelser og kommentarer
Der er ikke indkommet indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Yderligere oplysninger om lokalplanen
Hvis du er interesseret i at vide mere om lokalplanen, er du velkommen til at kontakte Teknik og Byg. Lokalplanen kan desuden ses på biblioteket, i borgerservice og på www.plansystemdk.dk.

Klagevejledning og søgsmål
Den endelige plan kan ifølge reglerne i Planlovens kapitel 14 påklages til Planklagenævnet, hvad angår retlige spørgsmål.

Du kan finde klagevejledningen i afgørelsen ude til højre.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
09 januar 2018 08:52
Klagefrist d.:
06 februar 2018 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?