Annoncer


Sønder Onsild - Klejtrupvej - Lokaplan 143/2019 og Kommuneplantillæg nr. 43 - Endelig vedtagelse

Lokalplan

Byrådet i Mariagerfjord Kommune har på mødet den. 24. april 2019, besluttet at vedtage Forslag til Lokalplan 143/2019 for boligområde ved Klejtrupvej i Sønder Onsild, samt Tillæg nr. 43 til Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025 endeligt.

Lokalplanens baggrund og indhold
Formålet med lokalplanen er, at give ejeren af arealet mulighed for at opføre tæt-lav boligbebyggelse samt at give Onsild Idrætsefterskole mulighed for at udvide med en sportshal. Derudover vil noget af arealet blive udlagt til rekreativt areal.

Lokalplanen kan ses ude til højre.

Lokalplanen og kommuneplantillægget kan ses på biblioteket, i borgerservice, på kommunens hjemmeside og på www.plandata.dk

Kommuneplantillæggets indhold
Lokalplanområdet er ikke udlagt i Mariagerfjord Kommuneplan 2013-2025. For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for lokalplanlægningen er der udarbejdet et tillæg nr. 43 til kommuneplanen, hvori der udlægges to nye rammer, en boligområde ramme ONK. B.5 og en rekreativområde ramme ONK. R.1, samtidig med at, en offentligområde ramme ONK. O.4 udvides. Dermed bringes lokalplanforslaget i overensstemmelse med Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune.

Kommuneplantillægget kan ses ude til højre.

Indsigelser og kommentarer
Der er indkommet 3 indsigelser inden udløbet af offentlighedsfasen.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er endelig vedtaget uden ændringer i forhold til det offentliggjorte lokalplanforslag.

Lokalplanens retsvirkninger
Der må ikke retsligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser medmindre, der meddeles dispensation efter Planlovens §§ 19 eller 40.

Klagevejledning kan ses ude til højre.

Spørgsmål og bemærkning
Hvis du har spørgsmål til dette brev, er du velkomne til at kontakte mig på 97113676 eller på mkape@mariagerfjord.dk. Du er også velkommen til at sende bemærkninger til sagen med almindelig post til Mariagerfjord Kommune Ndr. Kajgade 1, 9500 Hobro.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
08 maj 2019 08:00
Klagefrist d.:
05 juni 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?