Annoncer


Mariager - Klostergade 12 - Udledning af overfladevand til sø - Tilladelse

Tilladelse

Mariagerfjord Kommune meddeler tilladelse til at udlede overfladevand fra 10 boliger på Klostergården i Mariager, til søen på matrikel 53, Mariager Markjorde.

Klagevejledning fremgår af tilladelsen.

Klagefristen er fredag den 26. juli 2019 kl. 23.59.

 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
28 juni 2019 08:31
Klagefrist d.:
26 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?