Annoncer


Hvilsom - Hvilsom Hedevej 114 - Ansøgning om indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til markvanding - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Jens Bjarne Christensen om at øge tilladelsen til indvinding af grundvand til markvanding fra 3.000 m3 pr. år til 30.000 m3 pr. år. Boringen til indvinding af grundvand til markvanding har DGU nr. 48.865. Boringen ligger på matr. nr. 6f Hvilsom By, Hvilsom ved ejendommen Hvilsom Hedevej 114, 9500 Hobro. Se placering på kortbilaget ude til højre.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger.

Eventuelle indsigelser sendes til Mariagerfjord Kommune senest den 23. april 2019 til raadhus@mariagerfjord.dk.

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
02 april 2019 08:00
Høringsfrist d.:
23 april 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?