Annoncer


Hobro - Hørbygårdvej 3A - Ansøgning om etablering af ny boring samt indvinding af 60.000 m3 grundvand pr. år - Høring

Høring

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning fra Lars Kristian Søndergård, om at etablere en ny boring til markvanding. Der ansøges om at indvinde optil 60.000 m3 grundvand årligt herfra. Boringen ønskes etableret på matr. nr. 7a Øls By, Øls syd for ejendommen Hørbygårdvej 3A, 9500 Hobro. Boringen ønskes som erstatning for 2 eksisterende boringer på samme matrikel med DGU.nr 40.810 og 40.812.

Enhver har ret til at komme med indsigelser mod ansøgningen inden for en frist på 3 uger. Eventuelle indsigelser skal sendes til Mariagerfjord Kommune senest den 28. juni 2019 på raadhus@mariagerfjord.dk.

 

Spørgsmål kan rettes til miljøingeniør Lisa Lorentzen på 97 11 36 53 eller lilor@mariagerfjord.dk.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
07 juni 2019 08:00
Høringsfrist d.:
03 juli 2019 23:59

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?