Annoncer


Hobro - Ouevej 2 - Anmeldelse om produktionstilpasning - Afgørelse

Anmeldelse - landbrug

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte produktionstilpasning opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
 
Det vurderes, at den anmeldte produktionstilpasning kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 208353.
 
Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte produktionstilpasning kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven.
 

Tilhørende filer


Tider og frister


Offentliggjort d.:
11 januar 2019 08:00
Klagefrist d.:
08 februar 2019 00:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?