Annoncer


Brøndum - Hedeagervej 6 - Udvidelse af svineproduktion - Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse

Offentliggørelse

Mariagerfjord Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til udvidelse af husdyrproduktionen på ejendommen Hedeagervej 6, 9500 Hobro.

Svineproduktionen ønskes ændret fra et produktionsareal på 5.646 m2 til et produktionsareal på 6.029 m2. I forbindelse med udvidelsen ønskes opført en ny poltestald på 450 m2.

Udvidelsen er omfattet af § 16a i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 20. december 2006, med senere ændringer.

Indsendelse af bemærkninger og ideer
Enhver med interesse i sagen har ret til at se og kommentere ansøgningen, og eventuelle indsendte kommentarer vil indgå i kommunens vurdering af projektet.
Desuden er der mulighed for at få udkast til miljøgodkendelsen tilsendt, når det foreligger.

Fristen for at komme med bemærkninger og ideer til projektet, eller ønske om at få tilsendt udkast til tillæg til miljøgodkendelse, når det foreligger, er tirsdag d. 17. december 2019.

Bemærkninger og ideer indsendes skriftligt til Mariagerfjord Kommune, Natur og Miljø, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro, eller pr. e-mail: raadhus@mariagerfjord.dk

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om projektet kan fås ved henvendelse til Charlotte Speich, tlf. 97 11 36 57.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
26 november 2019 08:00
Høringsfrist d.:
17 december 2019 00:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?