Annoncer


KVIKservice til hjælpemidler åbner torsdag den 15. november 2018

Information

Torsdag den 15. november 2018 åbner Mariagerfjord Kommune en KVIKservice, som skal gøre det hurtigere og nemmere at få adgang til de mest almindelige standardhjælpemidler, som for eksempel badebænk, toiletforhøjer, rollator eller visse typer kørestole.

I KVIKservice vil borgere i Mariagerfjord Kommune kunne få råd og vejledning af en terapeut, som sammen med borger vil kunne vurdere, hvilke hjælpemidler der kan være behov for. Terapeuten vil med det samme i mødet med borgeren vurdere, om borgeren opfylder betingelserne for at få støtte til hjælpemidlet og vil kunne bevillige det straks.

Det betyder, at borgeren oftest vil kunne få hjælpemidlet med hjem med det samme. I enkelte situationer vil det dog kunne være nødvendigt efter samtykke fra borger at indhente yderligere oplysninger, at skulle indkøbe nye hjælpemidler eller andet, som gør at borgeren ikke kan få hjælpemidlet præcis samme dag.

I KVIKservice vil borger også kunne aflevere hjælpemidler, som man ikke har brug for mere, eller som skal repareres eller udskiftes. Hjælpemidler vil endvidere kunne indstilles og tilpasses.

I forbindelse med KVIKservice er der en udstilling af mulige småhjælpemidler til  brug ved mindre hverdagsaktiviteter omkring personlig pleje, praktiske opgaver eller spisesituationen, hvor der kan gives vejledning i brug af disse og borger kan henvises til forhandler, hvis borger ønsker at anskaffe sig et sådant hjælpemiddel.

KVIKservice henvender sig til de borgere, som selv eller evt. hjælp fra pårørende eller andre kan opsøge Hjælpemiddeldepotet, og som ønsker en hurtigere og mere smidig service, når det handler om ovenstående nævnte typer af hjælpemidler.

Vi håber på borgertilfredshed med tilbuddet om KVIKservice, og vil selvfølgelig løbende kunne tilpasse åbningstid, ventetid, rådgivning, vejledning m.v.

KVIKservice åbner torsdag den 15. november 2018 kl 12.30-14.30 og er beliggende på Hjælpemiddeldepotets adresse, Tempovej 3, 9560 Hadsund.

Derefter er åbningstiden hver onsdag kl 10-12 og hver torsdag kl 12.30.-14.30 (kun almindelige hverdage)

Yderligere oplysninger kan fås ved kontakt til Myndighed og Visitation på tlf. 97113448 på hverdage i tidsrummet kl 8-12 eller ved afdelingsleder Hanne Ejlertsen på tlf. 97113944.

Tider og frister


Offentliggjort d.:
06 november 2018 08:00

  Print    Læs op    Webmaster   Fandt du siden nyttig?